Bảng Báo Giá

>
>
Bảng Báo Giá

STT

LOẠI SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ

 

GẠO

 
1 Gạo ST24 29.000VND/kg
2 Gạo ST21

23.000VND/kg

3 Gạo Hương Lài OM4900

21.000VND/kg

4 Gạo Đài Thơm 8

19.000VND/kg

5 Gạo Tài Nguyên Chợ Đào

23.000VND/kg

6 Gạo Thơm Lài OM5451

18.000VND/kg

7 Gạo Tấm Thơm

18.000VND/kg

8 Nếp Sáp

26.000VND/kg

9 Nếp Cái Hoa Vàng

35.000VND/kg

RAU NHÀ MÀNG TRỒNG HỮU CƠ

1 Bắp Cải

30.000VND/kg

2 Mùng Tơi

60.000VND/kg

3 Dọc Mùng

50.000VND/kg

4 Bí Đỏ

50.000VND/kg

5 Rau Muống

55.000VND/kg

6 Xà Lách

60.000VND/kg

SẢN PHẨM GIA CẦM

1 Gà Thảo Dược

160.000VND/kg

2 Trứng Gà Ác

35.000VND/chục