Bảng Báo Giá

>
>
Bảng Báo Giá

STT

LOẠI SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ

1

Gạo ST24

29.000VND/kg

2

Gạo ST21

23.000VND/kg

3

Gạo Hương Lài OM4900

21.000VND/kg

4

Gạo Đài Thơm 8

19.000VND/kg

5

Gạo Tài Nguyên Chợ Đào

23.000VND/kg

6

Gạo Thơm Lài OM5451

18.000VND/kg

7

Gạo Tấm Thơm

18.000VND/kg

8

Nếp Sáp

26.000VND/kg

9

Nếp Cái Hoa Vàng

35.000VND/kg

10

Trứng Gà Ác

35.000VND/chục

Bắt đầu nhập và nhấn Enter để tìm kiếm

Giỏ Hàng

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.