Chính sách Khách hàng thân thiết

>
>
Chính sách Khách hàng thân thiết
  1. Điều kiện tham gia chương trình:
  • Khách hàng đăng ký đầy đủ thông tin định danh tài khoản bao gồm họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, email.
  • Khách hàng mua hàng thông qua website www.otw.com.vn hoặc trên app bán hàng online “OTW TRADING”
  • Sản phẩm áp dụng tích điểm là tất cả các mặt hàng được niêm yết trên website Công ty.

2. Xếp hạng và quyền lợi của Khách hàng:

  • KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT: là Khách hàng có các hóa đơn mua hàng đủ điều kiện tham gia chương trình Khách hàng thân thiết và có tổng giá trị mua hàng tích lũy < 30 triệu đồng.
  • KHÁCH HÀNG VIP: là Khách hàng thân thiết có tổng giá trị mua hàng tích lũy đạt từ 30 triệu đồng trở lên. ĐƯỢC GIẢM GIÁ 10% TRÊN CÁC HÓA ĐƠN MUA HÀNG TIẾP THEO.
  • ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ HẠNG KHÁCH HÀNG VIP: Khách hàng tích lũy tối thiểu 20 triệu đồng trong 1 năm để duy trì hạng VIP. Nếu trong 1 năm kể từ ngày đạt hạng VIP, Khách hàng không tích lũy đủ giá trị mua hàng theo quy định này, hệ thống sẽ tự động giảm hạng và sẽ có thông báo bằng email đến Khách hàng.

Bắt đầu nhập và nhấn Enter để tìm kiếm

Giỏ Hàng

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.